Skip to content
Ureditev delovnega mesta doma

Ureditev delovnega mesta doma

Omejevanje stikov zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom je prineslo tudi velike spremembe v načinu dela. Delo na daljavo sicer ni nov pojav. Nekatera sodobna podjetja so že pred pojavom epidemije zaposlenim omogočala delo na daljavo nekaj dni v tednu, poleg tega pa pogosto najemajo tudi zunanje strokovnjake, ki posamezen projekt preprosto izpeljejo, kjer koli že so, pa naj bo to doma, v kavarni, tudi na dopustu.

Poleg pozitivnih učinkov dela od doma, pa se pojavljajo tudi pasti, tveganja, ki se jih je potrebno zavedati in jih odpravljati. Delavci, ki delo na domu opravljajo predvsem v obliki pisarniškega dela, so izpostavljeni tveganjem zaradi sedečega dela, daljše statične drže in dela v prisilnih položajih telesa ob nepravilni ureditvi delovnega mesta; zaradi dolgotrajnega dela s tipkovnico in z računalniki, ki zahtevajo pogoste in ponavljajoče se gibe roke oziroma zapestja. Vse to lahko vodi v razvoj kostno-mišičnih obolenj. Največji problem dela na domu in s tem povezanih kostno-mišičnih bolezni, prav gotovo predstavlja ergonomsko neurejeno delovno mesto in dejstvo, da med delom zaposleni ne posvečajo dovolj pozornosti ergonomski ureditvi delovnega okolja, kar lahko povzroči bolečine v vratu in hrbtu.

Spodaj so navedeni predlogi, kako lahko tudi doma zagotavljate varne in zdrave delovne pogoje.

Delovno okolje

Delovno okolje naj vključuje:

 • Samostojno sobo, in če to ni mogoče, vsaj prostor, kjer lahko delavec dela. To je pomembno iz različnih razlogov:
  • Omogoča zvočno in vizualno izolacijo delavca, kar olajša njegovo koncentracijo in zmanjša motnje iz okolja.
  • Prispeva k ohranjanju meje med poklicnim in zasebnim življenjem. Predstavlja simboličen način, kako vzpostaviti ločnico med tema dvema sferama; npr. izstopiti iz sobe, pomeni zapustiti delo.
 • Primerno temperaturo, vlago in prezračevanje.
 • Ustrezno razsvetljavo (vključno z dnevno svetlobo) za učinkovito, natančno in zdravo
  izvajanje nalog.
 • Ustrezno internetno povezavo in telefonske linije, če je potrebno.
 • Redne preglede napak v opremi in električnem omrežju.

Delovna oprema

Večina delavcev delo na domu opravlja z računalnikom. Nujno je, da imajo le-ti delovno mesto ergonomsko pravilno urejeno in so vešči varne uporabe slikovnih zaslonov. Ureditev delovnega mesta naj upošteva naslednja priporočila (Slika):

Ergonomska ureditev delovnega mesta

Slika: Ergonomska ureditev delovnega mesta

Duševno zdravje

Delo na domu po eni strani omogoča večjo fleksibilnost, prispeva k boljši in lažji organizaciji
zasebnega življenja, kar posledično lahko vodi do dobrega počutja in pozitivno vpliva na zdravje
zaposlenih, po drugi strani pa delo na domu predstavlja tudi tveganje za duševno zdravje. Glavni vir le-tega so lahko:

 • socialna izolacija;
 • pomanjkanje socialne podpore;
 • manj možnosti za karierni razvoj;
 • neustrezno ločevanje zasebnega in službenega življenja in
 • večja intenzivnost dela ter daljši delovnik.

Za ohranjanje dobrega duševnega zdravja, se delavcem svetuje, da:

 • začnejo in zaključijo delovni dan z ritualom, ki označuje pričetek in konec delovnika
  (npr. telesna aktivnost, meditacija, drugačna oblačila itd.);
 • vsak dan poskusijo pričeti in končati z delom istočasno;
 • določijo ure, ko bodo dosegljivi za sodelavce oziroma nadrejene;
 • načrtujejo delovnik in se držijo načrta;
 • po končanem delovniku prenehajo z uporabo službenega telefona, računalnika, ne prebirajo več elektronskih sporočil;
 • načrtujejo redne in kratke odmore ter odmor za malico;
 • če je mogoče, delajo v posebej za to pripravljenem prostoru in
 • vzpostavijo dogovor glede njihovega delovnika z družino/sostanovalci.

Telesno-gibalne aktivnosti

Delavce je potrebno podučiti o pomenu izvajanja telesne aktivnosti. Le-ta naj se izvaja v prostem času in tudi med odmori tekom delovnika. Svetuje se:

 • počitek naj bo aktiven;
 • telefonske pogovore opravljajte stoje;
 • malicajte zunaj prostora dela;
 • vsakih 30 minut vstanite izpred računalnika in
 • če lahko, namesto običajnih pisarniških miz uporabite dvižne delovne mize.

Pomembno se je zavedati, da je delovno okolje na domu manj nadzorovano, zato se morajo delodajalci in delavci še posebej zavedati vseh prednosti in pasti dela na domu. Z doslednim rednim izpolnjevanjem naštetih priporočil bo delo od doma bolj varno in ne bo povzročalo zdravstvenih težav na dolgi rok.

Back To Top